“Mostarski vakufi od 1931. do 2013.” muftije Salema ef. Dedovića

Predstavljena knjiga “Mostarski vakufi od 1931. do 2013.” muftije Salema ef. Dedovića

Predstavljanje knjige mostarskog muftije Salema ef. Dedovića „Mostarski vakufi od 1931. do 2013. godine“, održano u Centru za kulturu Mostar, a u okviru „Mostarskog ljeta“, bila je odlična prilika da se javnost upozna sa suštinskim doprinosom institucije vakufa.

Priča o vakufu uvijek je i priča o nekom čovjeku koji je osjetio potrebu da nešto uvakufi kao opće dobro.

Na predstavljanju ovog djela rečeno je da je vakuf u svakoj bosanskohercegovačkoj sredini, i čaršiji i selu, uvijek bio odgovor na konkretne životne potrebe stanovništva. Priča o vakufima u Mostaru je posebna, jer su ovaj grad slavom ovjekovječili njegovi vakifi i dobrotvori. U prošlosti su imali senzibilitet da rješavaju pitanja kojima se u drugim sredinama nije pridavao značaj.

Vakifi su omogućili da Neretva bez poplave “izađe” na Tepu, da česme teku gdje ih prije nije bilo, da postoje budžeti za održavanje i restauriranje knjiga i biblioteka, da djeca budu nagrađivana zbog dobrog učenja… Za ovu knjigu istaknuto je da je to lijepa priča o mostarskim vakufima i vakifima, ali i o ljudima iz različitih perioda, ponajviše o onima koji su Mostar učinili Mostarom.

Knjiga muftije Dedovića ocijenjena je kao izuzetno vrijedno svjedočanstvo burnog vremena u Mostaru, gradu koji svoj urbani razvoj nastavlja na temeljima vakufa. Vrijednost ovog djela ogleda se i u činjenici što tretira dostignuća na planu novih vakufskih vrijednosti stavljenih u funkciju odgoja, obrazovanja i vjerskog turizma, što, na sebi svojstven način, govori o odgovornom razvojnom kursu prema vakufima.

Promotori su bili prof.dr. Ismet Bušatlić, prof.dr. Adnan Jahić i hazif Aid Tulek, a moderator Hasan Eminović.