Međunarodna kulturno – turistička manifestacija „Mostarsko ljeto“ tradicionalni je ljetni festival kulture i umjetnosti koji datira još iz 1979. godine, uz prekid od 2008 do 2015. godine.

Mostarsko ljeto

“Ostajte ovdje!… Sunce tuđeg neba neće vas grijat k'o što ovo grije “

“Mostarsko ljeto” je manifestacija koja je pokrenuta prije 40 godina.  Nakon ratnih i postratnih dešavanja i okolnosti privremeno je bila prekinuta a potom ponovo pokrenuta u organizaciji pet kulturnih institucija u Mostaru.

Organizatori

“Ja ću biti sijed, ja ću biti star al’ voljeću i tad moj Mostar”

Organizatori manifestacije, prema zaduženjima preuzetim Memorandumom o saradnji iz 2016. godine su: Centar za kulturu Mostar, Narodna biblioteka Mostar, Narodno pozorište Mostar, Muzej Hercegovine Mostar i Pozorište lutaka u Mostaru.

Logotip

Na linku u nastavku možete preuzeti logotip manifestacije “Mostarsko ljeto 2018”.