Javni poziv za programe “Mostarskog ljeta 2020”

Javna ustanova Centar za kulturu grada Mostara, Javna ustanova Narodno pozorište u Mostaru, Javna ustanova Muzej Hercegovine Mostar,  Javna ustanova Narodna biblioteka Mostar i Javna ustanova Pozorište lutaka Mostar, na osnovu memoranduma o saradnji, raspisuju:

JAVNI POZIV

za prijavu učešća na međunarodnoj kulturno-turističkoj manifestaciji „Mostarsko ljeto 2020“

Pozivaju se ustanove, organizacije, udruženja i pojedinci da do 15. maja 2020. godine prijave programe za učešće na međunarodnoj kulturno – turističkoj manifestaciji „Mostarsko ljeto 2020“; koja će se održati u Mostaru od 12. juna do 25. jula 2020. godine.

U selekciju programa ulaze:

 • pozorišne predstave,
 • muzički koncerti,
 • likovne izložbe,
 • izložbe fotografija,
 • izložbe historijskih predmeta i drugih artefakata,
 • promocije knjiga,
 • radionice koje za predmet imaju afirmaciju umjetnosti, kulture i turizma,
 • drugi kulturno – turistički programi koji su svojom formom i sadržajem pogodni za promociju i afirmaciju kulture i turizma.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica čiji programi svojim sadržajem, kvalitetom i koncepcijom zadovolje umjetničke standarde manifestacije.

Selekciju programa vršit će petočlani žiri imenovan od strane organizatora.

Organizatori snose troškove tehničke podrške za programe.

Prijava mora obavezno sadržavati:

 1. Prijavni obrazac,
 2. Opis programa, od jedne do tri stranice teksta,
 3. Podatke o autoru/autorima i učesnicima.

Ako se radi o pozorišnoj predstavi, prijava dodatno mora sadržavati i:

 1. Podatke o autoru teksta i reditelju,
 2. Izvod iz kritike i press clipping,
 3. Afišu/brošuru predstave,
 4. Plakat za predstavu.
 5. Video snimak predstave,

Rok za prijave traje do 15.05.2020. godine.

Kompletirane prijave slati na adresu:

„Javna ustanova Centar za kulturu Mostar“, Rade Bitange 13; 88 000 Mostar, sa naznakom „Prijava na Mostarsko ljeto“.

Subjekti čiji programi budu izabrani za učešće na manifestaciji, bit će obaviješteni najkasnije do 20. maja 2020. godine.

Molimo sve aplikante da popunjen obrazac prijave bez priloga pošalju u što skorije vrijeme na e-mail: info@mostarskoljeto.ba.

Organizacioni odbor

Javni poziv – PREUZMI.

Prijavni obrazac – PREUZMI