Izložba „Tragovi prošlosti“ otvorena u Spomen kući Džemala Bijedića

Izložba “Tragovi prošlosti” autora Edina Mulovića, kustosa Muzeja Hercegovine Mostar, otvorena je večeras u Spomen kući Džemala Bijedića. Riječ je o izložbi kasnoantičkih ukrasnih kamenih ulomaka iz zbirke Muzeja Hercegovine Mostar.

„Predstavljeno je 30 izložaka različitih dimenzija sa različitim motivima, a svi su iz perioda kasne antike. To su izlošci sa više lokaliteta sa područja Hercegovine, kao što su bazilika Cim, dvojna bazilika Žitomislići, bazilika Mokro kod Širokog Brijega, kameni ulomci pronađeni na Duvanjskom polju na različitim mjestima, te ulomci sa područja Čitluka“, istakao je autor izložbe Edin Mulović.

Mulović je otkrio zbog čega se odlučio upravo za navedene ulomke.

„Razlog zbog čega sam odabrao baš ove motive jesu interesantni ukrasi koji su pokazani na njima. Obzirom da mi u Muzeju Hercegovine imamo više stotina takvih ulomaka, ovi su meni bili najreprezentativniji da se prikažu i pokažu, kao i ti razni motivi koji su na njima. Otprilike veći dio njih je iz perioda sa kraja V. i početka VI. stoljeća, te su većinom vezani za kršćanske sakralne objekte, tj. bazilike, kojih poslije perioda kasne antike, a u početku ranog srednjeg vijeka više nije bilo. Postoje neki veći razlozi zbog čega je do toga došlo, npr. bio je Gotsko-Bizantski rat, u tom periodu kasne antike sve je uništeno, zatim bilo je prirodnih katastrofa npr. 536. godine 18 mjeseci je došlo do čudnih oblaka koji su zamračivali Sunce, pa velike gladi, promjene temperature, zatim Justijanova kuga itd. Kako god je taj period kasne antike zračio optimizmom u toj prvoj fazi, kasnije u fazi kada su počeli Gotski ratovi, jedna za drugom počele su i katastrofe i možda je to jedan od razloga zašto nemamo poslije civilizacijski kontinuitet, recimo da se sakralni objekti obnove, da se krene dalje u pravcu te civilizacije“, naglasio je Mulović.

Dodao je da su motivi na ulomcima univerzalni.

„Na izloženim ulomcima su česti motivi smokve, grožđe i sl., i to možemo povezati, jer na našem području postoji smokva, grožđe i mnogi ti elementi, međutim ono je tipično za čitav Mediteran. Naći ćete i na sjeveru Afrike u periodu kasne antike iste motive, i u Italiji i u Španiji itd. To su neki univerzalni motivi u tom jednom kulturološkom krugu, jer je taj Mediteran bio jedan kulturološki krug“, kazao je autor.

Mulović je istakao i šta se to u Muzeju Hercegovine radi posljednjih godina.

„Zadnjih godina nemamo neka istraživanja, iskopavanja i sl., više se bavimo obnovom stare zbirke koja je u ratu u depoima dosta uništena. Prikupljamo ih i pokušavamo nešto sanirati, ali smo se okrenuli i digitalizaciji ovoga što već imamo, što iziskuje također dosta vremena. U budućnosti planiramo i dalja arheološka i historijska istraživanja“, naglasio je Edin Mulović, kustos Muzeja Hercegovine Mostar.

Moderatorica događaja bila je mr. Elma Marić, muzejski pedagog Muzeja Hercegovine Mostar.

Naredni događaj u okviru „Mostarskog ljeta“ očekuje Vas u petak, 14.08.2020 godine, a riječ je o tradicionalnom koncertu Umjetničkog društva „Mostarske kiše“ koji će bti održan u Centru za kulturu Mostar sa početkom u 20:30 sati.