U Muzeju Hercegovine otvorena izložba fotografija Mostar u slici

U sklopu kulturne manifestacije “Mostarsko ljeto 2021”, večeras je upriličena izložba fotografija pod nazivom “Stari Mostar u slici”, iz fundusa Muzeja Hercegovine Mostar.

Izložba je dio vrijednog fundusa iz fotografske zbirke Muzeja Hercegovine Mostar, a fotografije prikazuju Mostar iz vremena socijalističkog perioda.

“Mostarsko ljeto je izvandredna prilika da pokažemo sve ono čime raspolažemo, a što zbog nedostatka izložbenog prostora nije dio naših stalnih postavki”, istakao je direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan.

Muzej Hercegovine Mostar u svom fundusu posjeduje veoma bogatu zbirku fotografija.

“Sastoji se od selektiranog prikaza različitih zbirki kao što su arheološka, umjetnička, historijska, zbirka osmanskog perioda i zbirka književnosti. Tokom 2020. godine po prvi put je digitalizovan dio fotografske građe koji se odnosi na period socijalizma i dio te građe je upravo predstavljen večerašnjom izložbom”, istakla je Elma Marić, muzejski pedagog.

Na izložbi ”Stari Mostar u slici” predstavljene su 34 fotografije grada Mostara u crno-bijeloj boji, koje su nastale šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

“Izložene fotografije dočaravaju grad iz vremena prošlog stoljeća i to na način predstavljanja gradskih kvartova, ulica, trgova, parkova, mostova, prepoznatljivih objekata (pojedinih danas više i nema), industrijskih preduzeća itd. Predstavljanjem ovog vrijednog fonda oživljavamo sjećanja na prošlost našeg grada. Ova izložba čuva od zaborava jedan dio historije Mostara”, naglasila je Indira Gaštan Bešo, historičarka i kustosica Muzeja Hercegovine Mostar. 

Mostarsko ljeto se nastavlja u utorak 13.7. promocijom knjige “Mahala Carina u Mostaru” historija i razvoj grada, autora Ahmeta Kurta.