Dr. Nevenka Tromp predaje na Sveučilištu u Amsterdamu od 1992. godine. Od 2000. do 2012. je radila na međunarodnom krivičnom sud za bivšu Jugoslaviju u timu Tužilaštva na istraživanju političkog i vojnog rukodvodstva.

Tromp je radila na historijskim i političkim temama na slučaju Slobodana Miloševića od 2000. godine sve do njegove smrti u martu 2006. godine.

Poslije njegove smrti i činjenice da je njegovo suđenje završilo bez presude, autorica knjige je odlučila upotrijebiti opsežni arhiv koji je ovo nezavršeno suđenje ostavilo za sobom i na osnovu dokaza, izjava svjedoka, audio i video zapisa rekonstruisati historijsku naraciju koja se bavi ulogom Slobodana Miloševića i Srbije u raspadu Jugoslavije i ratovima koju su slijedili.