Promovisana knjiga Dok su gorjele buktinje Adnana Velagića

U sklopu kulturne manifestacije “Mostarsko ljeto 2021”, u Centru za kulturu Mostar je upriličena promocija knjige “Dok su gorjele buktinje” autora Adnana Velagića, redovnog profesora na Odsjeku za Historiju na Fakultetu humanističkih nauka Univerzitea “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Knjiga „Dok su gorjele buktinje – Historija socijalističke Jugoslavije“ prof. dr. Adnana Velagića predstavlja ozbiljnu naučnu studiju koja tretira cjelokupno razdoblje postojanja socijalističke Jugoslavije, prvu takve vrste koja je objavljena u Bosni i Hercegovini.

“Ova knjiga obrađuje razdoblje 1941.-1992. godine, praktično razdoblje socijalizma na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Ona iz bosanskohercegovačkog ugla posmatra socijalistički period u Jugoslaviji, što do sada nismo imali. Više od pet godina sam radio na knjizi. Jugoslavenstvo se spominje u različitim kontekstima. Smatrao sam da bi bilo dobro da sa naučnog aspekta, sa ove historijske distance, otvorimo neka nova pitanja i damo drugačije poglede na taj period”, istakao je Velagić.

Promotor prof. dr. sc. Senaid Hadžić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli, naglasio je da je Velagićeva knjiga plod dugogodišnjeg kontinuiranog rada u arhivima BiH, ali i izvan nje.

“Profesor Velagić nam na jednom mjestu donosi relevante, provjerljive, historijske činjenice, koje govore o jednom veoma burnom vremenskom period u kojem je BiH egzistirala kao jedna od šest federalnih jedinica”, rekao je Hadžić.  

Prof. dr. sc. Sead Selimović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli, također jedan od promotora, naglasio je da je Velagićeva knjiga koja tretira pitanje druge polovine 20. stoljeća savremene historije BiH, značajan doprinos bh. historiografiji.

“Autor je napisao jedan rad koji ima sve elemente naučnog rada. Svi podaci su provjerljivi. On piše jednostavno i objektivno, tako da je knjiga namjenjena široj čitalačkoj publici. On ne uljepšava događaje, niže ih onako kako su se dešavali, ne teži da se dopadne čitaocu. Donosi nam zapravo historijsku istinu o predmetu svog istraživanja”, istakao je Selimović.

Izdavač knjige je BZK “Preporod “ Mostar.

Mostarsko ljeto 2021. se nastavlja u subotu 17.07.2021. u 20.30 sati izložbom arhivske građe “Upravni razvitak Mostara”, autora Jasmina Brankovića, koju u Centru za kulturu organizuje Muzej Hercegovine.