Predstavljena knjiga o Mostarskom ljetu

Pretposljednji program u okviru manifestacije „Mostarsko ljeto 2018.“ bila je promocija knjige koja upravo govori o ovoj manifestaciji koja datira iz davne 1979 godine, kada je po prvi put i organizovana u Mostaru. Knjiga nosi naziv „Mostarsko ljeto – programska i foto-dokumentacija 1979-2008“, čiji je autor Salko Šarić, a u izdanju Muzeja Hercegovine Mostar. Šarić je od 1995 godine započeo priređivati i objavljivati knjige iz kulturne prošlosti Mostara. Razlog da se posveti toj temi bilo je stanje u kojem su se našle mostarske institucije i dokumentacija o njihovoj djelatnosti nakon proteklog rata. Knjiga koju je večeras Šarić promovisao je njegova čak deveta knjiga koja se bavi kulturnom baštinom.

„Jednostavno sam poslije rata vidio da se niko ne bavi mostarskim institucijama kulture. Obzirom da sam dio te priče, i profesionalno i kao Mostarac, odlučio sam, imajući informacije o tim profesionalnim institucijama kulture i manifestacijama koje su održavane u gradu, da uložim truda da dokumentiram tu građu o ovim institucijama. Ovo je deveta i posljednja knjiga na teme koje su mene zanimale, a to su profesionalne institucije, dok je ova sada konkretno vezana za manifestaciju. Tako da sam ja manje-više obradio, dokumentirao u obliku knjige, sve što je bilo u Mostaru aktuelno, čak ista obuhvata jednim dijelom i period poslije rata. Sada je sve to sačuvano.“, istakao je Salko Šarić, autor knjige.

Autor je dodao da se ovim temama može prići i na druge načine, ali ovo je, kako Šarić kaže, osnova za bilo kakav rad, jer su u knjizi fakti, literatura i bibliografija. Radio sam, ističe Šarić, čak i određene tekstove na zadanu temu koje su dobar vodič za neke buduće pristupe. Knjiga „Mostarsko ljeto – programska i foto-dokumentacija 1979-2008““ sa historijskog aspekta predstavlja programski i djelimično foto sadržaj kroz odvijanje ove manifestacije u navedenom periodu.

„Knjiga ‘Mostarsko ljeto’ je veoma dragocjena knjiga, jer govori o 39 godina u kojima je ‘Mostarsko ljeto’ postojalo, prestajalo sa radom, ponovno počinjalo, i veoma je značajna zbog očuvanja kulturne baštine ovoga grada. Također, veoma je značajna zbog toga što jedan čovjek poput Salke Šarića izdaje već devetu knjigu slične tematike, u kojoj pokušava da sakupi na jedno mjesto sve činjenice, svjedočanstva o postojanju jedne značajne kulturne manifestacije, koja je u svakom slučaju nešto što je obilježavalo Mostar. Ovoliki rad koji je uložen u ovu knjigu mogao je da učini samo Salko Šarić, i znanje kojim je ova knjiga napravljena može da pripada samo njemu. Ovakva knjiga zahtjeva istraživanje po arhivima, prekopavanje po novinama, po starim dokumentima, i ova knjiga je posljedni u nizu bisera koje Salko Šarić daruje svome gradu.“, poručio je Nedžad Maksumić, jedan od promotora.

Promotor knjige bio je i novinar i publicista Šemsudin Zlatko Serdarević, koji je kazao da je ova knjiga potpuno na tragu ranijih Šarićevih izdanja i čini jednu čvrstu cjelinu sa njima.

„Šarić nas u uvodnom tekstu upoznaje sa hronologijom nastanka i odvijanja ‘Mostarskog kulturnog ljeta’ od preteče pod spećinom svjetla iz 1975., preko ‘Mostarskog ljeta’ od 1979. sve do 2008. godine, upravo sa namjerom da potkrijepi kontinuitet bez obzira na sve društvene promjene. Autor je ovom knjigom na inteligentan način potvrdio kontinuitet ‘Mostarskog ljeta’, uzdigao se iznad trenutnih strujanja i vrlo eksplicitno dao na znanje datum rođenja i vrijeme trajanja manifestacije, sa kompletnim sadržajima i akterima koje više niko neće moći izbrisati bez obzira na društveni sistem. Pisani dio hronike kulturnih događaja ‘Mostarskog ljeta’ je dograđen fotosima sa otvaranja izložbi, koncerata, poznatih umjetnika, scenografskih rješenja, scenama iz predstava, faksimilima afiša i plakata, crtežima itd.“, naglasio je Serdarević.

Dr. sc. Edim Šator, također promotor knjige, kazao je da je promocija knjige Salke Šarića za njega jedan od najznačajnijih događaja u okviru ovogodišnje manifestacije „Mostarsko ljeto, jer pokazuje i ukazuje na tradiciju i njegovanje kulture u Mostaru, ne samo od 1979., godine kada je zvanično organizovano „Mostarsko kulturno ljeto“, nego ukazuje i na niz pokušaja čak 1950. godine da se organizuje neka ljetna manifestacija koja bi dala interesantne kulturne sadržaje mostarskoj publici.

„Ova knjiga je za sve koji se bave kulturom, prema mom mišljenju, od izvanrednog značaja. U svakom slučaju, večeras promovišemo knjigu autora koji je u potpunosti sav u kulturi, i koji je na najbolji mogući način uz ogroman trud koji je uložio, znao kako da posloži ovu knjigu i da je ponudi čitaocima.“, poručio je dr.sc Edim Šator, jedan od promotora večerašnje knjige.

Autor knjige je naglasio da knjiga obuhvata sve do čega je uspio doći. Propusti su, kako kaže, uvijek mogući, ali on je išao dokle je mogao ići i sve što je našao zabilježeno je, poručio je Salko Šarić.